{:sv}Bladet är annorlunda twist

{:sv}

Den ryska marknaden för helikopter tjänster upplever inte de bästa tiderna. Från ”air transport review” det finns ingen statistik över Transporter clearing avdelningen för 2018, men vi vet att det från 2013 till 2017 operativa flygningen helikoptrar HA Ryssland minskade med 14 procent till 388 tusen timmar är en ny post i den aktuella decenniet. Redan innan den lägsta graden av plack i branschen spelades in under 2009 403,8 tusen h

I 2017 genomförandet av statligt projekt om utveckling av flygplan som tillförts marknaden 22 tusen timmar, och i 2018 — 25 tusen timmar.

Yttrandena från operatörer om att situationen på marknaden av helikopter industrin är något annorlunda på grund av det faktum att varje företag har sin finansiella, tekniska möjligheter och affärsmetoder. Men vissa operatörer är mycket pessimistisk.

Sanitet-enhet

Det är värt att notera att båda gånger minskning i antalet flygtimmar med helikopter som hände mitt i den finansiella och ekonomiska krisen 2008 och 2014-2015, Vilket är ganska naturligt, som den civila luftfarten är i själva verket speglar vad som sker med ekonomin.