{:sq}Teh kthesë është e ndryshme

{:sq}

Tregu rus të helikopteri i shërbimeve është duke përjetuar jo mirë të kohës. Nga “transporti ajror review” nuk ka statistika të Transportit pastrimin e dhomës për vitin 2018, por ne e dimë se nga 2013-2017 operacional të fluturimit helikopterë HA Rusia ranë me 14%, për 388 mijë orë është një rekord i ri në tanishme dekadë. Edhe para se shkalla më e ulët e pllakatë në industrinë janë regjistruar në vitin 2009 403,8 mijë h

Në vitin 2017 zbatimin e shtetit projekte për zhvillimin e aeroplanit shtuar në tregun 22 mijë orë fluturimi, dhe në vitin 2018 — 25 mijë orë.

Mendimet e operatorëve në lidhje me situatën në tregun e helikopter industria është pak më ndryshe për shkak të faktit se çdo kompani ka veta financiare, teknike, aftësitë dhe praktikat e biznesit. Megjithatë, disa operatorë janë shumë pesimist.

Higjiena drive

Vlen të përmendet se dy herë rënie në numrin e fluturimit orë të helikopteri ka ndodhur mes financiare dhe krizës ekonomike të vitit 2008 dhe 2014-2015, e Cila është mjaft e natyrshme, si të aviacionit civil është, në fakt, pasqyron se çfarë po ndodh me ekonominë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *