{:sk}»Ansty» vybavené zdravotnícke modules inkubátorov

{:sk}

Spoločnosť «ruský vrtuľník systémy» (RVS) získala prvé lekárske modul pre Ansat vrtuľník je vybavený inkubátorov na prepravu detí. Modul je navrhnutý tak, súhrnná rastlín Kazaň (KAZ).

Transport inkubátora pre deti v lekárskej modul skutočne zodpovedá úrovni špecializovaných zdravotníckych zariadení, ktorý umožňuje počas prepravy pacienta alebo predčasne narodené deti poskytnúť high-tech pomôcť. Ako je uvedené v Pozorovateľ Zobraziť na RVS, toto zariadenie nainštalované na vrtuľníky «Ansat» prvýkrát.