{:bg}Остриета да разкъсват в небето

{:bg}

Spasming в последните години на производство плака търговски хеликоптери на Русия в края на 2018 г. най-накрая в малък плюс и възлиза на 402 хиляди час (+4%). Основен двигател на растеж отново са полети в интерес на санавиации, докато петролния и газовия пазар все още не се увеличава. През 2018 г. изпълнението на госпроекта за развитие на санитарни транспорт, според Асоциацията на хеликоптерната индустрия, добави пазара от порядъка на 25 хиляди ч (6% от общия плака хеликоптери). Обаче эксплуатанты се опасяват, че в случай на монополизиране на даден сегмент, например, от Националната служба за санитарна авиация (поддържа „Ростехом“) ще трябва да търсят нови точки за развитие — и това на фона на растящите разходи за поддръжка и твърд дефицит на кадри, както и обсъждания за евентуалното въвеждане на всеобщ за забрана на използването на хеликоптери на възраст над 25 години.