{:bg}МАЦ вдигна ефективност

{:bg}

През юни 2018 г. правителствена и държавна институция „на Московския авиационен център“ (МАЦ) е взел решение да напусне денонощен режим на смяна на санитарните хеликоптери, въведена в навечерието на провеждане в столицата на световното ПЪРВЕНСТВО по футбол FIFA-2018 на постоянна база, във връзка с голям востребованностью за спешна медицинска помощ през нощта. От началото на април 2019 г. към количества на часове дежурству стартира Услуга за търсене и аварийно-спасителен софтуер МАЦ.

За 6 месеца 2018 г. екипажи на санитарните хеликоптери Московския авиационен център е евакуирани в лечебни заведения 79 засегнати, а от началото на тази година вече са над 50 души.