Наземні машини швидкої допомоги: розумна альтернатива повітряній репатріації

Кожен день ми консультуємо десятки людей з питань медичної репатріації з-за кордону. Нас часто запитують, чи є використання машини швидкої допомоги для доставки пацієнта з-за кордону розумною альтернативою оренді приватного літака для тих же цілей. Є безліч причин для сумнівів, тому нижче будуть дані відповіді на деякі питання.   – Доступність Багато людей розглядають літаки […]

Наземные машины скорой помощи: разумная альтернатива воздушной репатриации

Каждый день мы консультируем десятки людей по вопросам медицинской репатриации из-за рубежа. Нас часто спрашивают, является ли использование машины скорой помощи для доставки пациента из-за границы разумной альтернативой аренде частного самолета для тех же целей. Есть множество причин для сомнений, поэтому ниже будут даны ответы на некоторые вопросы.   – Доступность Многие люди рассматривают самолеты […]

Про що потрібно подумати перед репатріацією на наземній машині швидкої допомоги?

Якщо оренда приватного літака для медичної репатріації вам недоступна з фінансової точки зору, то більш економічно вигідним варіантом є транспортування наземною машиною. Однак при організації такої поїздки важливо упевнитися в відносно стабільному здоров’ї пацієнта. Чи буде цей спосіб пересування оптимальним? Чи достатньо пацієнт сильний, щоб впоратися з довгою подорожжю?   До інших факторів, які також […]

О чем нужно подумать перед репатриацией на наземной машине скорой помощи?

Если аренда частного самолета для медицинской репатриации вам недоступна с финансовой точки зрения, то более экономически выгодным вариантом является транспортировка наземной машиной. Однако при организации такой поездки важно удостовериться в относительно стабильном здоровье пациента. Будет ли этот способ передвижения оптимальным? Достаточно ли пациент силен, чтобы справиться с долгим путешествием?   К прочим факторам, которые также […]

Навіщо потрібна медична страховка при поїздці за кордон?

Один з провідних новинних сайтів недавно повідомив, що кожен четвертий мандрівник, який відправляється за кордон, не розглядає можливість оформлення медичної страховки. Хоча ніхто не хоче зупинятися на думці, що щось піде не так або у відпустці наздожене хвороба, нещасні випадки можуть статися в будь-який час і з ким завгодно. Це лише пояснює, чому ви повинні […]

Зачем нужна медицинская страховка при поездке за границу?

Один из ведущих новостных сайтов недавно сообщил, что каждый четвертый путешественник, отправляющийся за границу, не рассматривает возможность оформления медицинской страховки. Хотя никто не хочет останавливаться на мысли, что что-то пойдет не так или в отпуске настигнет болезнь, несчастные случаи могут произойти в любое время и с кем угодно. Это лишь объясняет, почему вы должны оформить […]

Що необхідно враховувати при польоті під час вагітності

Давайте почнемо з того, що польоти під час вагітності припустимі й абсолютно безпечні, звичайно, якщо вагітність протікає добре і ви дотримуєтесь порад свого лікаря. Кращий час для подорожей – це, мабуть, другий триместр, коли токсикоз забутий, як страшний сон, а живіт ще не став надто великим, щоб вам було незручно маневрувати в аеропорту. Однак мова […]

Что необходимо учитывать при полете во время беременности

Давайте начнем с того, что полеты во время беременности допустимы и совершенно безопасны, конечно, если беременность протекает хорошо и вы следуете советам своего врача. Лучшее время для путешествий – это, пожалуй, второй триместр, когда токсикоз забыт, как страшный сон, а живот еще не стал слишком большим, чтобы вам было неудобно маневрировать в аэропорту. Однако речь […]

7 аспектів, які впливають на вартість медичної репатріації

Давайте дивитися правді в очі. Повертатися додому, коли хтось захворіє за кордоном, дорого, але життя дорожче будь-яких грошей! Багато людей побоюються медичної евакуації, переживаючи про дуже високу вартість послуг. Однак якщо взяти до уваги проблеми, з якими ви і члени вашої родини можете зіткнутися в чужій країні, якщо один з вас потрапив в аварію або […]

7 аспектов, которые влияют на стоимость медицинской репатриации

Давайте смотреть правде в глаза. Возвращаться домой, когда кто-то заболевает за границей, дорого, но жизнь дороже любых денег! Многие люди опасаются медицинской эвакуации, переживая об очень высокой стоимости услуг. Однако если принять во внимание проблемы, с которыми вы и члены вашей семьи можете столкнуться в чужой стране, если один из вас попал в аварию или […]