Медициналык авиация: педиатрия бейтаптарын ташуу

Педиатрия бейтаптарын ташуу  дарыгерлердин көзөмөлүндө тез жардамды талап кылат. Ушул сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр оор оорулар менен ооруган же оор басырыктуу жаракаттары бар, алыс аралыкка ташуу убагында атайын кароого муктаж болгон балдарга зарыл